Close

30-07-2018

Keuring elektrische installatie

Eigenaren en beheerders van panden laten vaak een keuring elektrische installatie doen. In gebouwen wordt nou eenmaal veel elektriciteit geplaatst en dit moet wel op veilige wijze geïnstalleerd worden. Daarom is het vaak verplicht om hier extra inspectie op los te laten door een bedrijf als ITS Inspecties. Dit is een bedrijf die gespecialiseerd is in dergelijke keuringen. Als onafhankelijke partij kunnen zij de elektrische installaties in een pand op professionele wijze beoordelen. Een dergelijke keuring zal de toekomstige of huidige gebruikers van een pand geruststellen voor de intreding. Daarnaast zal het ook de toestemming bespoedigen van andere instanties zoals een gemeente. Een keuring elektrische installatie door een bedrijf als ITS Inspecties wordt vaak opgevraagd. Wanneer u dit door hen laat uitvoeren, dan kunt u rekenen op een professionele rapportage. In dit verslag zullen de bevindingen staan die de inspecteurs hebben opgemerkt. Via de website its-inspecties.nl komt u meer te weten over dit bedrijf in Scherpenzeel. Het is direct duidelijk dat zij ervaren en gespecialiseerd zijn in meerdere keuringen. Sommige installaties vereisen diverse inspecties en beoordelingen om de veiligheid te garanderen. Mogelijk dat er naast de keuring elektrische installatie nog andere beoordelingen zijn waarbij dit bedrijf u bij kan staan.

Keuring elektrische installatie voor periodiek onderhoud

Naast de nodige goedkeuringen is een keuring elektrische installatie ook nuttig als er een onderhoudscontract afgesloten moet worden. Bij de eerste installering van de elektriciteit moet dit natuurlijk nagekeken zijn, maar dit moet ook regelmatig opnieuw bekeken worden. Omstandigheden kunnen veranderen en daarom is het belangrijk dat er ook gezorgd is voor een goed onderhoud. Om dit te kunnen doen, wordt de conditie vastgesteld door middel van keuringen. Soms wordt dit ook gedaan om te bepalen wat er nog meer nodig is voor het onderhoud en wanneer de eerste handelingen zijn uitgevoerd. Wanneer na een bepaalde periode de installaties gecheckt worden, dan wordt vaak het rapport van de laatste keuring elektrische installatie erbij gepakt. Helemaal als ze kwesties vinden die nieuw onderhoud vragen. In dat geval is het zeker belangrijk te weten wat de eerdere status is geweest en de condities van de materialen. Wanneer een dergelijke keuring door deskundige inspecteurs wordt gedaan, dan wordt alles nauwkeurig genoteerd. De specialisten van een bedrijf als ITS Inspecties zijn zich bewust van het belang van de nauwkeurige rapportages die ze hiervoor moeten opstellen. Voor zowel de instanties die om de rapporten kunnen vragen, als de onderhoudscontracten die worden vastgelegd.

Inspecties met visie

Bij ITS Inspecties doen ze meer dan alleen een keuring elektrische installatie uitvoeren. Daarnaast zijn zij ook inzetbaar voor de volgende inspecties en certificaten:

  • Nen 3140 inspectie
  • Scios scope 8
  • Agro inspectie
  • Nen 1010

Het inspecteren is niet alleen maar het verzamelen van op- en aanmerkingen, maar ze denken ook met u mee. Nadat alles genoteerd is, zullen zij nogmaals met u samen zitten om de bevindingen door te nemen. Zij zullen niet alleen maar de kritische punten aanhalen, maar ook u van advies voorzien. Een bedrijf als ITS Inspecties is op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van veiligheid en innovaties op het gebied van elektra. Daardoor kunnen zij u oplossingen aanreiken, waar u zelf nog niet aan gedacht heeft. Vraag meer informatie over hun werkzaamheden voor een keuring elektrische installatie op via de website its-inspecties.nl. Maak gerust een afspraak met hen om de mogelijkheden te bespreken voor een deskundige keuring elektrische installatie of een andere inspectie. Met behulp van een ervaren inspecteur kan er een gedegen rapportage opgesteld worden over de status van de elektrische installaties in uw kantoorpand.

Lees meer…